• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย 4 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
1.ตำแหน่ง ลูกจ้างรายเดือน 
ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย
องค์การสวนสัตว์
คุณวุฒิ ป.โท 
- สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักอนุรักษ์และวิจัย
อัตราเงินเดือน 18,900 บาท จำนวน 1 อัตรา 

2.ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน
ปฏิบัติงานขับรถ สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย
องค์การสวนสัตว์
คุณวุฒิ ม.3,ม.6 ขึ้นไป (จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์)
ปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักอนุรักษ์และวิจัย
อัตราเงินเดือน 9,310 บาท

3.ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน
ปฏิบัติงานวิจัยและงานบำรุงสัตว์ สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย
องค์การสวนสัตว์
คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- สาขาสัตวศาสตร์
- สาขาวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงานประจำ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

4.ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน
ปฏิบัติงานวิจัย สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย
องค์การสวนสัตว์
คุณวุฒิ ป.ตรี
- สาขาวิทยาศาสตร์
- สาขาชีววิทยา
ปฏิบัติงานประจำ ณ สวนสัตว์สงขลา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 ธ.ค.2559 - 6 ม.ค. 2560 
ในวันและเวลาราชการ
สมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ 71 ถนนพระราม 5 ดุสิต กทม.
โทร. 02-282-7111-3 ต่อ 134
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร