• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน สังกัดสำนักพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
*** ตำแหน่ง ลูกจ้างรายเดือน 
ปฏิบัติงานประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักพัฒนาธุรกิจ
องค์การสวนสัตว์
คุณวุฒิ ป.ตรี 
- สาขาบริหารธุรกิจ
- สาขาการตลาด
- สาขาประชาสัมพันธ์
- สาขาสื่อสารมวลชน
- สาขานิเทศศาสตร์
- สาขาวิทยาการสื่อสาร

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ***

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 ธ.ค. 2559 - 6 ม.ค. 2560 
ในวันและเวลาราชการ
สมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ 71 ถนนพระราม 5 ดุสิต กทม.
โทร. 02-282-7111-3 ต่อ 134
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร