• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ 10 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ซึ่งได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 5 ในปี 2552 นี้ ส่วนอนุรักษ์ วิจัยและการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการขอรายงานความคืบหน้าของโครงการดังนี้ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ที่องค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินการนี้ มีโครงการย่อย 4 โครงการ คือ
            1.โครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย
            2.โครงการการเพาะขยายพันธุ์ละมั่งพันธุ์ไทย
            3.โครงการวิจัยการผสมเทียมนกกระเรียนพันธุ์ไทยในกรงเลี้ยง
            4.โครงการศึกษาการเก็บรักษาพันธุกรรมสัตว์ตระกูลแมว โดยวิธีการแช่แข็งเซลล์เนื้อเยื่อ
โดยโครงการทั้ง 4 นี้เน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (State-of-the-ART) ประยุกต์ใช้ในสัตว์ป่าหายากของโลกและสัตว์ป่าสงวนของไทย

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร