• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการ ประเภทค่าเช่ารายเดือน ประเภทน้ำสมุนไพรและเครื่องดื่มประเภทนมสด พร้อมอาหารว่างประเภทเบเกอรี่ บริเวณส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ภายในสวนสัตว์ นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ประกอบการ ประเภทค่าเช่ารายเดือน ประเภทน้ำสมุนไพรและเครื่องดื่มป

ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการประเภทค่าเช่ารายเดือน  ประเภทน้ำดื่มสมุนไพรและเครื่องดื่มประเภทนมสด พร้อมอาหารว่างประเภทเบอเกอรี่  บริเวณส่วนจัดแสดงแมวน้ำ  ภายในสวนสัตว์นครรราชสีมา ประจำปีงบประมาณ  2560  ระยะเวลารับซอง 7 ธันวาคม  2559  ถึง  21  ธันวาคม 2559

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร