• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ ขานรับนโยบายรัฐบาล นำพนักงานลูกจ้างออกกำลังกายทุกวันพุธ Spot Day เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดิน ด้านการดูแลสุขภาพ

องค์การสวนสัตว์ ขานรับนโยบายรัฐบาล นำพนักงานลูกจ้างออกกำลังกายทุกวันพุธ Spot Day เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดิน ด้านการดูแลสุขภาพ

วันนี้ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณลาน ๗๕ ปี สวนสัตว์ดุสิต นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำพนักงาน และลูกจ้าง เปิดกิจกรรม Spot Day โดยกิจกรรมในช่วงแรกจะเป็นการเดิน – วิ่ง และปั่นจักรยาน เพื่อเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการเล่นกีฬาต่างๆ อาทิ ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล แบตมินตั้น แอโรบิค (เต้นเพื่อสุขภาพ) เบตอง โยคะ ปิงปอง เป็นต้น 
ซึ่งได้กำหนดให้ทุกวันพุธเป็นวัน Spot Day โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น เป็นต้นไป สำหรับวัตถุประสงค์ของวัน Spot Day เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างเกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ มีสุขภาพกาย และใจที่แข็งแรง สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Happy workplace การสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน 
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการ ให้ข้าราชการออกกำลังกายในทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย มุ่งหวังให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน อันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพ ที่เกิดจากการไม่ใส่ใจสุขภาพตนเอง 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร