• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ครั้งที่ 2

                   สวนสัตว์เชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ครั้งที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร