• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อรถตู้พยาบาล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุุปกรณ์รักษา จำนวน 1 คัน สวนสัตว์นครราชสีมา (ครั้งที่ 2)

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อรถตู้พยาบาล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุุปกรณ์รักษา จำนวน  1  คัน สวนสัตว์นครราชสีมา  (ครั้งที่ 2) ติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฯ ระหว่างวันที่ 24  พฤศจิกายน  2559  ถึง วันที่  7  ธันวาคม  2559

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร