• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

รวมพลังแห่งความจงรักภักดี

           วันที่ 22 พฤษจิกายน พ.ศ. 2559 นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และผู้บริหารพร้อมพนักงานองค์การสวนสัตว์ เข้าร่วมพิธี "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ณ ลานเสาธงชาติ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร