• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๒ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี พร้อมกระบะ และเหล็กคอกแป๊บน้ำ (ประปา)

                            สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี พร้อมกระบะ และเหล็กคอกแป๊บน้ำ (ประปา) จำนวน ๒ คัน วงเงินงบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท และราคากลาง เป็นเงิน ๒,๑๒๒,๐๐๐.- บาท ตามรายการดังนี้

                   - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี

                     พร้อมกระบะ และเหล็กคอกแป๊บน้ำ (ประปา)                                   จำนวน  ๒ คัน

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร