• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศผลการคัดเลือก บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (3-6) (รอบ 2)

ประกาศผลการคัดเลือก บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์
*** ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (3-6) (รอบ 2)
ฝ่ายประชุมและพิธีการ สังกัดสำนักบริหารกลาง องค์การสวนสัตว์

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

...

*** น.ส.ฐิติมา นามนา ***

สำรองอันดับ 1 --- น.ส.สุดาพร กำเนิดสิงห์
สำรองอันดับ 2 --- น.ส.นิสารัตน์ หนีเมืองนอก

หมายเหตุ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร