• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

15 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันครบรอบ 53 ปี องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

          วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น . นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รองผู้อำนวยการสวนสัตว์ อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสวนสัตว์ และพนักงาน องค์การสวนสัตว์และสวนสัตว์ 7 แห่งทั่วประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดทำ พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงรับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 53 ปี ในวันนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร