• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำอาหารสำหรับโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ภายในสวนสัตว์นครรราชสีมา ประจำปี 2560

ประกาศสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำอาหารสำหรับโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์   ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา    ประจำปี  2560   ระหว่างวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ถึง  วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ติดต่อรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ทุกวันในเวลาราชการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร