• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่อง จัดหาผู้ดำเนินกิจการร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ในภาพรวม ๗ สวนสัตว์ (ไม่น้อยกว่า ๕ สวนสัตว์) ครั้งที่ ๒

ด้วยองค์การสวนสัตว์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้ดำเนินกิจการร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก   ในภาพรวม ๗ สวนสัตว์ (ไม่น้อยกว่า ๕ สวนสัตว์) ครั้งที่ ๒ เพื่อให้บริการแก่ผู้เที่ยวชมสวนสัตว์ทั้ง ๗ แห่ง (ไม่น้อยกว่า  ๕ สวนสัตว์) จำหน่ายสินค้าที่ระลึกภายใต้แบรนด์องค์การสวนสัตว์ให้เป็นอัตลักษณ์ และเสริมสร้างงานประชาสัมพันธ์ 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร