• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล  ขนาด 1 ดัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400 ซีซี  ขับเคลื่อน 4 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  จำนวน  1  คัน  โครงการคชอาณาจักร  จังหวัดสุรินทร์  ระหว่างวันที่ 28  ตุลาคม  2559 ถึง  10 พฤศจิกายน  2559

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร