• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทกเตอร์ ขับเ้คลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า จำนวน 1 คัน สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์  ขับเคลื่อน  4  ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า  จำนวน 1 คัน   สวนสัตว์นครราชสีมา  ประจำปีงบประมาณ  2560  ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่  2  พฤศจิกายน 2559  

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร