• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สำนักงานทรัพย์สินฯ จัดกิจกรรม “สร้างสัมพันธ์กับผู้เช่า”

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นำผู้เช่าเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ จำนวน ๙๐ คน
ในวันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร