• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ "คนใหม่"

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ "คนใหม่" ทั้ง ๒ ท่าน ได้แก่ นายสุเมธ  กมลนรนาถ และ นายสุริยา  แสงพงค์    

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร