• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงินสนับสนุน โครงการนำนักเรียนฯ

เวลา 10.30 น สำนักพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการนำนักเรียน เรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2559 ณ ห้องรับรอง 4101 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้แทน สำนักงานฯ เป็นผู้มอบให้สวนสัตว์ 4 แห่งที่ยังไม่ได้รับงบประมาณในปีนี้ คือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์สงขลา และสวนสัตว์อุบลราชธานี

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร