• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดส่วนแสดงช้าง แห่งใหม่

      นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วย นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี ร่วมกันเปิดส่วนแสดงช้าง แห่งใหม่ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ซึ่งจัดสร้างตามรูปแบบมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ให้สามารถอยู่ในส่วนเลี้ยงได้อย่างมีความสุขมากที่สุด โดยส่วนสำคัญของส่วนแสดงช้างแห่งนี้ คือ สระน้ำขนาดใหญ่ สูงกว่า 4 เมตร กว้างกว่า 30 เมตร ที่ผู้ชมสามารถเข้าไปชมอิริยาบถของช้างขณะที่ว่ายอยู่ใต้น้ำได้อย่างน่าสนใจ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร