• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ ร่วมสนับสนุนโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ

วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ องค์การสวนสัตว์ ร่วมสนับสนุนโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่บระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบรอบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
จำนวน ๒,๓๗๐,๐๐๐-.บาท 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร