• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรม

สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรม "สร้างสัมพันธ์กับผู้เช่า" สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี   ในวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร