• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ปลาเวียน

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นปลาน้ำจืดที่อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน รูปร่างคล้ายปลาตะเพียน แต่มีสีสันสะดุดตากว่าลำตัวมีสีอมเขียว ส่วนหลังมีสีเขียวเข้ม เกล็ดโตแต่เกล็ดจะมีจุดสีน้ำเงินเล็ก ๆ เรียงกันเป็นวง ครีบสีน้ำเงินเข้ม หัวเล็ก มีหนวด 2 คู่อยู่ตรงจะงอยปาก และมุมปาก ริมฝีปากหนาแบน ชอบอยู่บริเวณน้ำตก ลำธาร ที่น้ำใสสะอาด                      
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในแม่น้ำไทรโยค แม่น้ำวัง แม่น้ำปาย แม่น้ำโขง อาหารได้แก่ พันธุ์ไม้น้ำ และเมล็ดพืช
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : วางไข่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม มีความยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร เคยพบมีขนาดถึง 1 เมตร
สถานภาพปัจจุบัน :  

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร