• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (3-6) สำนักบริหารกลาง

ไม่มีผู้ผ่านการตัดเลือก

เนื่องจากคะแนนไม่ถึง 65% ตามเกณฑ์คัดเลือก

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร