• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

บริจาคโลหิตวันแม่แห่งชาติ10 สิงหาคม2559ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12สิงหาคม 2559

วันพุธที่ 10สิงหาคม2559 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์อาหารชั้น 2 สวนสัตว์ดุสิตองค์การสวนสัตว์ จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมีพี่น้องประชาชน หน่วยงานสังกัดกองทัพบก และ สถานีตำรวจนครบาลเข้าร่วม

        นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า จากการเปิดเผยข้อมูลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พบว่า ความต้องการโลหิตในแต่ละวัน คือ 1,500 ยูนิต หรือ เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 45,000 ยูนิตจึงจะเพียงพอจ่ายให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ แต่ในปัจจุบัน ปริมาณโลหิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน เนื่องจากมีจำนวนผู้ที่ต้องการใช้โลหิตมากขึ้นทุกปีจึงมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาโลหิตมาได้ทันเวลา ดังนั้น องค์การสวนสัตว์ จึงขอรณรงค์และเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิตซึ่งถือเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งที่จะช่วยต่ออายุให้กับบุคคลอื่น อิ่มบุญทั้งผู้ให้และสุขใจทั้งผู้รับ 

        “กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานกองทัพบก สถานีตำรวจนครบาล ตลอดจน ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การสวนสัตว์ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญู และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีต่อไปในอนาคต ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คณะแพทย์ศาสตร์ วชิระพยาบาลโดยปริมาณโลหิตที่ได้จะนำไปมอบให้แก่ ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือเพื่อจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลน ต่อไป” นายเบญจพล กล่าว

    สำหรับการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกองทัพบกได้ส่งกำลังพลมาร่วม ประกอบด้วย กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กองพันทหารม้ากรมจเรทหารบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและ วิทยุกองทัพบก

    ทางด้านตำรวจนครบาล ได้ให้การสนับสนุนส่งกำลังพลมาเช่นกัน ได้แก่สถานีตำรวจนครบาลดุสิต สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามสถานีตำรวจนครบาลสามเสน รวมถึงพนักงานองค์การสวนสัตว์ พนักงานสวนสัตว์ดุสิต และพี่น้องประชาชน ที่เข้าร่วมบริจาค โดยสวนสัตว์ดุสิต เปิดให้เข้าสวนสัตว์ฟรีประชาชนที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตและผู้บริจาคโลหิตจะได้รับของที่ระลึกกระติกน้ำฟรีกลับบ้านด้วย.

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร