• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ขอเชิญร่วม “บริจาคโลหิต วันแม่แห่งชาติ” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ ๘๔ พรรษา

องค์การสวนสัตว์ กำหนดจัดกิจกรรม บริจาคโลหิต วันแม่แห่งชาติ ในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สวนสัตว์ดุสิต บริเวณศูนย์อาหารชั้น ๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเพื่อให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคโลหิต เพื่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จักได้นำไปใช้ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ ต่อไป

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร