• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๔ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ องค์การสวนสัตว์ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๔ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดย ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง ณ อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร