• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศผลการคัดเลือก บรรจุเข้าเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล (3-6)

ประกาศผลการคัดเลือก บรรจุเข้าเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์
 
*** ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล (3-6)
ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน
องค์การสวนสัตว์
 
----  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ------
 
*** เนื่องด้วยคะแนนไม่ถึง 65 % ตามเกณฑ์ฯ
 
คณะกรรมการฯ จะดำเนินการประกาศรับสมัคร รอบต่อไป

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร