• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (3-6) ฝ่ายประชุมและพิธีการ สังกัดสำนักบริหารกลาง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
*** ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (3-6) 
ฝ่ายประชุมและพิธีการ สังกัดสำนักบริหารกลาง
องค์การสวนสัตว์
คุณวุฒิ ป.ตรี 
- สาขาศิลปศาสตร์
- สาขาบริหารธุรกิจ
- สาขาพาณิชยศาสตร์
- สาขาการจัดการ
- สาขาสังคมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ***

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 27 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2559 
ในวันและเวลาราชการ
สมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ 71 ถนนพระราม 5 ดุสิต กทม.
โทร. 02-282-7111-3 ต่อ 134
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร