• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ปลาสร้อยขาว (ปลาสร้อย หรือ ปลาสร้อยหัวกล)

   
   
ลักษณะทั่วไป : ลำตัวปราดเปรียว แบนข้าง ปากมีขนาดเล็ก กึ่งกลางของริมฝีปากมีปุ่มกระดูกยื่นออกมา ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของปลาในตระกูลนี้ ไม่มีหนวด ตามปกติจะหากินกันเป็นฝูง ๆ ขนาดความยาวประมาณ 7 - 20 เซนติเมตร                      
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบทั่วไปทุกภาคของไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม อาหารได้แก่ พืชน้ำ แมลงน้ำ                      
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : รักสงบ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ในฤดูผสมพันธุ์จะรวมกันเป็นฝูงใหญ่ แล้วจะอพยพตัวไปหาที่ที่เหมาะสมในการวางไข่ 
สถานภาพปัจจุบัน :  

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร