• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล (3-6) ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน องค์การสวนสัตว์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
*** ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล (3-6) 
ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน
องค์การสวนสัตว์
คุณวุฒิ ป.ตรี จำนวน 6 ราย ดังนี้
 
1.นายอาทิตย์ ปั้นกาญจนโต
2.น.ส.สทธวี นิ่มนวล
3.น.ส.จันทภา เที่ยงผดุง
4.น.ส.ธนัชพร สังขรณ์
5.น.ส.นวพร พุฒสกุล
6.ภัทร์ธีรา โพธิ์งาม
 
กำหนดสอบคัดเลือก
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมเก้งเผือก อาคารพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ดุสิต ***

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร