• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯเป็นประธานเปิดการอบรม

 

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯเป็นประธานเปิดการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนสัตว์พ.ศ.2560-2564และแผนปฎิบัติการองค์การสวนสัตว์ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร