• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ไทยสมายล์ สานต่อโครงการท่องฟ้าพายิ้ม ครั้งที่ 3 นำเยาวชนจากนราธิวาสบินเปิดโลกการเรียนรู้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

 

สายการบินไทยสมายล์ เปิดตัวโครงการท่องฟ้าพายิ้ม ครั้งที่ 3 ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนราธิวาส สานฝันเยาวชนด้อยโอกาส นำเยาวชนจากจังหวัดนราธิวาส จำนวน 30 คน เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อท่องเที่ยว เรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 โดยมี กัปตัน เชาวนิตย์ เจียมเจริญวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด ร่วมด้วย นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางบุญนาค พงษ์ภมร รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะพนักงานจิตอาสา ต้อนรับเยาวชนอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารโสภณ ดำนุ้ย ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร