• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมฯ

นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเขียนโครงการเชิงปฏิบัติการให้ได้รับความรู้ในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ โดยวิทยากร ผศ.ดร.รัฐนันท์ พงศ์วิริดทอน อ.ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สวนสัตว์เชียงใหม่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น.

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร