• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ (4-6) 
สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย
จำนวน 1 ราย

1.นางสาววลีมาศ ใจรัก

*** กำหนดวันและเวลาสอบ 
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559

เวลา 08.30 เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักอนุรักษ์และวิจัย อาคารพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ดุสิต

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร