• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์(พลเอกภัทรินทร์ ลีลายุทธ) พร้อมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. พลเอกภัทรินทร์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยคณะ กรรมการองค์การสวนสัตว์ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และ ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของอควาเรี่ยม โดยมีผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่และ นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการและผู้จัดการให้การต้อนรับ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

 

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร