• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ (นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์) ได้ร่วมงานพลังจิตอาสาพลังประชาชน

วันนี้ 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นตัวแทนสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ร่วมงานกับ พลังจิตอาสาพลังประชาชน นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ ทหาร สวนสัตว์เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่อุทยานกว่า 400 - 500 คนร่วมกันสร้างฝายบนดอยสุเทพคืนน้ำให้กับน้ำตกห้วยแก้วหลังแห้งขอด ตามโครงการลอกฝายบนดอยตามรอยในหลวง

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร