• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน สังกัดสำนักพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
 
*** ตำแหน่ง ลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนัพัฒนาธุรกิจ ***
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน 2559 - 17 พฤษภาคม 2559
(วันและเวลาราชการ)
สมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ 71 ถนนพระราม 5 ดุสิต กทม.
โทร. 02-282-7111-3 ต่อ 134

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร