• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับสวนสัตว์ขอนแก่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ 'นำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ประจำปี 2559'


นายชัยยันต์ ขันธกูล ผู้ประสานงานทั่วไป ฝ่ายกิจการสังคม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และคณะฯ ได้มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับสวนสัตว์ขอนแก่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ "นำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2559" โดยมีนายธนชน เคนสิงห์ รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารสวนสัตว์ พนักงานสวนสัตว์ขอนแก่น ร่วมรับมอบเงินในครั้งนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร