• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานระดับสำนักและสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์

 

 

บันทึกข้อตกลงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในการปฏิบัติงานตามแผนงานองค์การสวนสัตว์ ของ 9 สำนัก 1 สถาบัน และสวนสัตว์ 7 แห่ง ประจำปี 2559

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร