• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นพพล ศรีสุข) พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการองค์การสวนสัตว์


ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นพพล ศรีสุข) พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์ โดยมีผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ (เบญจพล นาคประเสริฐ) และผู้บริหารให้การต้อนรับ
พร้อมนี้ ผู้ตรวจฯ ได้มอบนโยบายการทำงานอย่างโปร่งใส ไร้ทุจริต ยึดถือความพึงพอใจของผู้เที่ยวชมเป็นหลัก สิ่งใดไม่ดีให้ลด ละ เลิก

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร