• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นายเกรียงไกร กาญจนโภคิน กรรมการองค์การสวนสัตว์และประธานอนุด้านพัฒนาธุรกิจ และประชาสัมพันธ์องค์การสวนสัตว์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์สงขลา


วันนี้( 20เมย59) เวลา 10.30 น. ณ สวนสัตว์สงขลา นายเกรียงไกร กาญจนโภคิน กรรมการและประธานอนุด้านพัฒนาธุรกิจ และประชาสัมพันธ์องค์การสวนสัตว์และสำนักพัฒนาธุรกิจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สวนน้ำ และส่วนจัดแสดงสัตว์สวนสัตว์สงขลาพร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชนและในพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมและการทำโปรโมชั่นทางการตลาดเชิงรุก โดยในช่วงบ่ายมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจ การบริหารสัญญา การจัดเก็บรายได้ตามระเบียบการดำเนินงานเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ให้ดำเนินการปรับปรุงทางเข้่าสวนสัตว์สงขลาเพื่อดึงดูดนักท่องเทียวด้วย

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร