• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ร่วมออกร้านและประกวดขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานกาชาดประจำปี 2559

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมออกร้านและประกวดขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานกาชาดประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "ใต้ร่มพระบารมี สดุดี 84 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 โอกาสนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร