• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง บุคลากร (3-6) 
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวน 6 ราย

1.นางสาวพิชญา สวัสดี
2.นายพงศกร อรุณมิตร์
3.นายพินิจ ฤทธิ์เดช
4.นางสาวสุฑาทิพย์ หงส์ธนรัตน์
5.นางสาวจันทร์นิภา จิตต์ซื่อ
6.นางสาวศศิวิมล อยู่อ่ำ

*** กำหนดวันและเวลาสอบ 
วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2559

เวลา 9.30 - 12.00 น. 
สอบวัดความรู้ทั่วไป และวัดสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง

เวลา 13.00 เป็นต้นไป 
สอบสัมภาษณ์

ณ ห้องประชุมเก้งเผือก สวนสัตว์ดุสิต

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายนี้
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-282-7111-3 ต่อ 134 ***

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร