• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน วุฒิ ป.โท สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

*** ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน วุฒิป.โท 
อัตราเงินเดือน 18,900 บาท จำนวน 1 อัตรา 
ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์ฯ 
สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย ***

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2559 
(วันและเวลาราชการ)
สมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์
โทร. 02-282-7111-3 ต่อ 134

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร