• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศเชิญชวนรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่สวนอาหารเคียงบึง ระยะเวลา 3 ปี

สวนสัตว์นครราชสีมา มีความประสงค์จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่สวนอาหารเคียงบึงภายในสวนสัตว์นครราชสีมา  ระยะเวลา  3  ปี ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559 ถึง  30  กันยายน  2561

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร