• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

รับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ 2 อัตรา สังกัดสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์

รายละเอียดคุณสมบัติตามที่แนบไฟล์

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร