• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเครื่องเล่น “สัตว์ขี่เคลื่อนที่” แบบหยอดเหรียญ บริเวณส่วนจัดแสดงแมวน้ำใหม่ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

                 ด้วย   สวนสัตว์นครราชสีมา  มีความประสงค์จัดหาผู้ประกอบการเครื่องเล่น “สัตว์ขี่เคลื่อนที่” แบบหยอดเหรียญ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา    ระยะเวลา ๗(เจ็ด)เดือน ประเภทค่าตอบแทนรายปี    ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง กันยายน ๒๕๕๙

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร