• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์นครราชสีมา รับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ภายในศูนย์อาหาร "Zoo Plaza" ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2

ด้วย สวนสัตว์นครราชสีมา มีความประสงค์จัดหาผู้ประกอบการ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน ๒ ประเภท ระยะเวลา ๗ (เจ็ด )เดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม  ๒๕๕๘ ถึง  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร