• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

แนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ.๒๐๒๕

แบ่งเอกสารเป็น ๔ ฉบับได้แก่
๑.ปริญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน
๒.แผนงาน APSC ของประเทศไทย
๓.แผนงาน AEC ของประเทศไทย
๔.แผนงาน ASCC ของประเทศไทย

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร