• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี‏

ประกาศ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้า เป็นลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี 
๑. ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานประมาณ  จำนวน ๒ อัตรา
๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏบัติงานฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์  จำนวน ๓ อัตรา

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร